UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení a milí hosté,

Dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

 1. Po příjezdu host předloží provozovatele svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Poté budou hostovi předány klíče od apartmánu, hlavních vchodových dveří a vrat a host bude ubytován.
 2. Host užívá pokoj po sjednanou dobu.
 3. V den nástupu na ubytování jsou apartmány k dispozici od 15:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud se host neubytuje nejpozději do 18:00 nebo v dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel může apartmán obsadit bez náhrady.
 4. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen apartmán uvolnit.
 5. Za peníze, klenoty a jiné cennosti ubytovatel neodpovídá.
 6. V apartmánu nesmí host přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 7. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu, pořádek a používat domácí obuv, do které se, prosím, přezujte za vchodovými dveřmi. Rovněž nechoďte po schodech v botách na kolo. Děkujeme, že chráníte naše nové dřevěné schody.

Při nástupu hosté přebírají inventář apartmánu a jsou povinni zkontrolovat jeho úplnost podle inventárního seznamu, který je v každém apartmánu. Při jeho neúplnosti musí toto neprodleně nahlásit provozovateli. Na pozdější nahlášení nebude brát zřetel. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu.

 1. Ve všech prostorách penzionu a zvláště v apartmánech není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hostě (holicích strojků, sušičů vlasů apod.
 2. Přijímání návštěv v pokojích hostů je zakázáno nebo musí být hlášeny provozovateli.
 3. Kuchyňku prosím udržujte v čistotě a pořádku. Před odjezdem po sobě nádobí umyjte a ukliďte. Prosíme, odvezte s sebou vaše jídlo a koření, které jste si přivezli.
 4. Prosíme, do WC nevhazujte vlhčené ubrousky, dětské pleny ani jiné hygienické potřeby.
 1. Host je povinen při odchodu z pokoje vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře.
 1. Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazeném místě.
 1. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v apartmánu ani v ostatních prostorách penzionu.
 1. Apartmány a vnitřní prostory penzionu jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, proto v nich, prosím, nekuřte. Kouření je možné ve vyhrazeném venkovním prostoru.
 1. S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 7:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.
 1. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má provozovatel právo od poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a doufáme, že Váš pobyt u nás byl, je a bude vždy příjemný.

V Novém Městě pod Smrkem 1. 6. 2020